Khôi-khí chú sién-tân
<< - 10-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019-ngièn ke ngit-chṳ

10-ngie̍t 18-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 291 ngit (yùn-ngièn thi 292 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 74 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá