Gregorius La̍k-fap

Gregorius La̍k-fap yú hêm-cho kûng-la̍k ya-he sî-la̍k, he yit-chúng la̍k-fap, chhai 1582-ngièn 2-ngie̍t 24-ngitkau-chûng Gregorius 13-sṳ fat-pu. liá chiak la̍k-fap he hien-hâ sṳ-kie tú chui liù-hàng ke yit-chúng la̍k-fap.