Chhîn-chhèu

Chhîn-chhèu (Mân-chû-ngî: Daicing gurun.png; 1636-ngièn1912-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit) he ki-sṳ̀n Mìn-chhèu chṳ̂-heu Chûng-koet li̍t-sṳ́ song chui-heu yit-ke kiûn-chú chôn-chṳ vòng-chhèu.

Chhîn-chhèu thù-on

Chhîn-chhèu li̍t-sṳ́編輯

Chṳn-chhṳ chṳ-thu編輯

Mìn-chhu̍k chṳn-chhet編輯

Koet-khì lâu koet-kô編輯

Kiûn-sṳ chṳ-thu編輯

Ngoi-kâu編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯