Khôi-khí chú sién-tân
<< - 2-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2019-ngièn ke ngit-chṳ

2-ngie̍t 2-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 33 ngit , lì ngièn-mî hàn-yû 332 ngit (yùn-ngièn 333 ngit).

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá