Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1940 ngièn-thoi | 1950 ngièn-thoi | 1960 ngièn-thoi | 1970 ngièn-thoi | 1980 ngièn-thoi | 1990 ngièn-thoi | 2000 ngièn-thoi
Ngièn: 1970-ngièn | 1971-ngièn | 1972-ngièn | 1973-ngièn | 1974-ngièn | 1975-ngièn | 1976-ngièn | 1977-ngièn | 1978-ngièn | 1979-ngièn | 1980-ngièn
1975 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Kap-yìm ngièn
chṳ
Yet-mâu ngièn
Gregorius la̍k 1975 ngièn
MCMLXXV
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2519-ngièn
Tho-kau-la̍k 4672-ngièn
Fì-la̍k 1395~1396
Ngi̍t-pún Châu-fò (昭和) 50-ngièn
Fòng-ki 2635-ngièn
Thàn-ki 4308-ngièn
Mìn-koet 64-ngièn
Chú-thí-la̍k 64-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5735~5736
Sî-chhòng-la̍k yòng muk fú (shing pho stag)
chṳ
yîm muk thu (shing mo yos)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 2030 – 2031
- Shaka Samvat 1897 – 1898
Iran la̍k 1353 – 1354
Runic la̍k 2225
Assyria la̍k 6725-ngièn
Ethiopia la̍k 1969~1970

1975-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-sâm.

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
1975-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau

phiên-siá