Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1920 ngièn-thoi | 1930 ngièn-thoi | 1940 ngièn-thoi | 1950 ngièn-thoi | 1960 ngièn-thoi | 1970 ngièn-thoi | 1980 ngièn-thoi
Ngièn: 1946-ngièn | 1947-ngièn | 1948-ngièn | 1949-ngièn | 1950-ngièn | 1951-ngièn | 1952-ngièn | 1953-ngièn | 1954-ngièn | 1955-ngièn | 1956-ngièn
1951 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Kâng-yìm ngièn
chṳ
Sîn-mâu ngièn
Gregorius la̍k 1951 ngièn
MCMLI
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2495-ngièn
Tho-kau-la̍k 4648-ngièn
Fì-la̍k 1371~1372
Ngi̍t-pún Châu-fò (昭和) 26-ngièn
Fòng-ki 2611-ngièn
Thàn-ki 4284-ngièn
Mìn-koet 40-ngièn
Chú-thí-la̍k 40-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5711~5712
Sî-chhòng-la̍k yòng thiet fú (lcags pho stag)
chṳ
yîm thiet thu (lcags mo yos)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 2006 – 2007
- Shaka Samvat 1873 – 1874
Iran la̍k 1329 – 1330
Runic la̍k 2201
Assyria la̍k 6701-ngièn
Ethiopia la̍k 1945~1946

1951-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-yit.

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
1951-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau

phiên-siá