Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1910 ngièn-thoi | 1920 ngièn-thoi | 1930 ngièn-thoi | 1940 ngièn-thoi | 1950 ngièn-thoi | 1960 ngièn-thoi | 1970 ngièn-thoi
Ngièn: 1939-ngièn | 1940-ngièn | 1941-ngièn | 1942-ngièn | 1943-ngièn | 1944-ngièn | 1945-ngièn | 1946-ngièn | 1947-ngièn | 1948-ngièn | 1949-ngièn
1944 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Kui-vi ngièn
chṳ
Kap-sṳ̂n ngièn
Gregorius la̍k 1944 ngièn
MCMXLIV
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2488-ngièn
Tho-kau-la̍k 4641-ngièn
Fì-la̍k 1363~1364
Ngi̍t-pún Châu-fò (昭和) 19-ngièn
Fòng-ki 2604-ngièn
Thàn-ki 4277-ngièn
Mìn-koet 33-ngièn
Chú-thí-la̍k 33-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5704~5705
Sî-chhòng-la̍k yîm súi yòng (chu mo lug)
chṳ
yòng muk hèu (shing pho spre'u)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 1999 – 2000
- Shaka Samvat 1866 – 1867
Iran la̍k 1322 – 1323
Runic la̍k 2194
Assyria la̍k 6694-ngièn
Ethiopia la̍k 1938~1939

1944-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak yun-ngièn, thèu ngit he lî-pai-liuk.

Ngièn-ho phiên-siá

Tûng-Â kiûn-chú ki-ngièn phiên-siá

Thai-sṳ phiên-siá

Chhut-se ke ngìn phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn phiên-siá

Ngit-chṳ́ phiên-siá

1944-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Chhâm-khó chṳ̂-liau phiên-siá