Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 15 sṳ-ki | 16 sṳ-ki | 17 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1550 ngièn-thoi | 1560 ngièn-thoi | 1570 ngièn-thoi | 1580 ngièn-thoi | 1590 ngièn-thoi | 1600 ngièn-thoi | 1610 ngièn-thoi
Ngièn: 1577-ngièn | 1578-ngièn | 1579-ngièn | 1580-ngièn | 1581-ngièn | 1582-ngièn | 1583-ngièn | 1584-ngièn | 1585-ngièn | 1586-ngièn | 1587-ngièn
1582 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Sîn-sṳ ngièn
chṳ
Ngìm-ńg ngièn
Gregorius la̍k 1582 ngièn
MDLXXXII
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 10 ngit
Fu̍t-la̍k 2126-ngièn
Tho-kau-la̍k 4279-ngièn
Fì-la̍k 990~991
Fòng-ki 2242-ngièn
Thàn-ki 3915-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5342~5343
Sî-chhòng-la̍k yîm thiet sà (lcags mo sbrul)
chṳ
yòng súi mâ (chu pho rta)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 1637 – 1638
- Shaka Samvat 1504 – 1505
Iran la̍k 960 – 961
Runic la̍k 1832
Assyria la̍k 6332-ngièn
Ethiopia la̍k 1576~1577

1582-ngièn chai Julius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-yit. Liá-ke ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú pí Julius La̍k-fap chó 10 ngit. Chhai Thiên-chú-kau koet-kâ, liá-ke ngièn ke 10 ngie̍t 5-ngit yî-heu kói yung Gregorius La̍k-fap, liá-ke ngit-è siông-tông-yî Gregorius La̍k-fap ke 10 ngie̍t 15-ngit.

Ngièn-ho

phiên-siá

Tûng-Â kiûn-chú ki-ngièn

phiên-siá

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
1582-ngièn
(Gregorius La̍k-fap ê ngit-chṳ́)
10-ngie̍t 15-ngit yî-chhièn hàn-he yung Julius La̍k-fap,
liá-ke ngit-è siông-tông-yî Julius La̍k-fap ke 10 ngie̍t 5-ngit
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31