Mìn-chhèu

Mìn-chhèu (1368-ngièn 1-ngie̍t 23-ngit - 1644-ngièn 4-ngie̍t 25-ngit) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song ki-sṳ̀n Ngièn-tshèu, ha-khí Chhîn-chhèu‎ ke chhèu-thoi, liá-he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song chui-heu yit-ke yù Hon-chhu̍k kien-li̍p ke Kiûn-chú-chṳ fòng-chhèu. Mìn-chhèu tshôi 1368-ngièn kien-li̍p, koet-ho tshṳ̂n-tso "Thai-mìn". Hí-chhû sú-tû thin-vì Yin-thiên-fú (kîm-ngit Nàm-kîn), chṳ̂-heu chhiên-sái to Sun-thiên-fú (kîm-ngit Pet-kîn).

Mìn-chhèu

Mìn-chhèu ke kien-li̍p編輯

Chhû-khì ke khiòng-sṳn (1368-ngièn-1436-ngièn)編輯

Chûng-khì (1436-ngièn-1573-ngièn)編輯

Heu-khì (1573-ngièn-1644-ngièn)編輯

Chṳn-chhṳ chṳ-thu編輯

Kiûn-sṳ chṳ-thu編輯

Ngoi-kâu編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯