Khôi-khí chú sién-tân
Yin-thu
'
Flag of India.svg Emblem of India.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Satyameva Jayate
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
[[File:|250px]]
sú-tû New Delhi
Chui-thai sàng-sṳ Mumbai
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yin-thu-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yin-thu-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-chṳn-fú
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .in
koet-chi thien-fa khî-ho +91

Yin-thu (印度, Hindi-ngî: भारत गणराज्य; Yîn-ngî: Republic of India), he Nàm-â Yin-thu Chhṳ-thai-liu̍k sông ke yit-ke koet-kâ, Thai-yîn Koet-hia̍p ke fi-yèn-koet chṳ̂-yit. Yin-thu he sṳ-kie sông ngìn-khiéu thi 2 tô ke koet-kâ, 2011-ngièn yúng-yû ngìn-khiéu 12.1 Yi, cham chiap-khiûn 1/5 ke sṳ-kie ngìn-khiéu, lâu Chûng-koet he sṳ-kie sông kiùn-yû ke ngìn-khiéu chhêu-ye̍t 10-Yi ke lióng-ke koet-kâ. Yin-thu he Nàm-â thi-khî chui-thai ke koet-kâ, mien-chit vì 3,287,590 phìn-fông kûng-lî, kî sṳ-kie thi 7 vi.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá