Malayalam-ngî (മലയാളം; malayāḷaṁ) he Yin-thu nàm-phu Kerala thûng-hàng ke ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì, he Yin-thu 22 chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, ngî-ngièn ngìn-khiéu yok 3,570 van-ngìn. " Malayalam-ngî" chhai Malayalam-ngî lî ke yi-sṳ̂ chhiu-he "ngìn".

Malayalam-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Malayalam-ngî Wikipedia