Nepal-ngî su̍k Yin-thu Arya Ngî-kî, chhai Nepal, Bhutan, Yin-thu lâu Mén-thien ke yit-sia thi-khî sṳ́-yung. He Nepal ke kôn-fông ngî-ngièn. Thai-khói yit pan ke Nepal ngìn sṳ́-yung Nepal-ngî chok-vì khì mû-ngî, khì-thâ Nepal ngìn chiông khì chok-vì thi-ngi ngî-ngièn. Sṳ́-yung fam-vì pâu-koat tûng Nepal, chhṳ̍t-to Yin-thu liâng-thú Uttarakhand lâu Himachal Pradesh.

Nepal-ngî.

Nepal-ngî he fûn-pu chhai chui tûng-phu ke Pahari-ngî, kì he yit-chû sṳ́-yung-yî Himalaya Sân-mak tâi hói-pha̍t thi-khî ke ngî-ngièn. Nepal-ngî chhai fat-chán ko-chhàng chûng lâu yit-sia Chhòng-mén Ngî-chhu̍k yû chho̍k fî-sòng kín-me̍t ke lièn-hì, chui hién chho̍k ke he Newar-ngî, hién-sṳ liáu Chhòng-mén Ngî-chhu̍k ke yáng-hióng. Nepal-ngî lâu pet Yin-thu ngî hàn-khiûn sṳ, than sau hién pó sú, lòi-chhṳ Pô-sṳ̂-ngî lâu Yîn-ngî ke chhṳ̀-lùi séu yî Hindi-ngî, kha tô ke chhṳ̀ ngièn chhṳ Fâm-ngî. Hien-kîm, Nepal-ngî yit-pân sṳ́-yung Thiên-sàng-vùn.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Lui-phe̍t 編輯

Thi-lî fûn-phu 編輯

Fông-ngièn 編輯

Ngî-yîm 編輯

Vùn-fap 編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki 編輯

Chu-sṳt 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nepal-ngî Wikipedia