Marathi-ngî (मराठी Marāṭhī) he Yin-thu ke 22 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai Maharashtra thai-yok-yû 9 chhiên van sṳ́-yung chá.

Marathi-ngî fûn-phu.

Marathi-ngî yû yû-kiú ke Li̍t-sṳ́, kí po khó chhai 8 Sṳ-ki ke pî vùn chûng tsáu to. Marathi-ngî ke vùn-fap fò ngî-fap, chú-yeu kî yî Fâm-ngî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Marathi-ngî Wikipedia