Marathi-ngî (मराठी Marāṭhī) he Yin-thu ke 22 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai Maharashtra thai-yok-yû 9 chhiên van sṳ́-yung chá.

Marathi-ngî fûn-phu.

Marathi-ngî yû yû-kiú ke Li̍t-sṳ́, kí po khó chhai 8 Sṳ-ki ke pî vùn chûng tsáu to. Marathi-ngî ke vùn-fap fò ngî-fap, chú-yeu kî yî Fâm-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Marathi-ngî Wikipedia