Elizabeth 2-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Elizabeth Ngi-sṳ)

Elizabeth 2-sṳ (Yîn-ngî: Elizabeth II, 1926-ngièn  4-ngie̍t 21-ngit – 2022-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit) he Yîn-koet yit-chak ńg-vòng lâu Yîn-lièn-pâng ke koet-kâ ngièn-sú, ya-he Yîn-koet koet-kau ke chui-kô sú-liâng. Kì chhai 1952-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit chṳ 2022-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit chhai-vi. 1952-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit tên-kî.

Elizabeth 2-sṳ
Yîn-koet ke Elizabeth 2-sṳ
Yîn-koet lâu Yîn-lièn-pâng koet-vòng

Kâ-nâ-thai 1952–2022
Au-chû 1952–2022
New Zealand 1952–2022
Pakistan 1952–1956
Nàm-fî 1952–1961
Ceylon 1952–1972
Ghana 1957–1960
Nigeria 1960–1963
Sierra Leone 1961–1971
Tanganyika 1961–1962
Jamaica 1962–2022
Trinidad lâu Tobago 1962–1976
Uganda 1962–1963
Kenya 1963–1964
Malawi 1964–1966
Malta 1964–1974
Gambia 1965–1970
Guyana 1966–1970
Barbados 1966–2021
Mauritius 1968–1992
Fiji 1970–1987
Bahamas 1973–2022
Grenada 1974–2022
Papua New Guinea 1975–2022
Solomon Khiùn-tó 1978–2022
Tuvalu 1978–2022
Saint Lucia 1979–2022
1979–2022
Belize 1981–2022
Antigua lâu Barbuda 1981–2022
Saint Kitts lâu Nevis 1983–2022
Chhai-vi 1952-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit – 2022-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit
Kâ-mén 1953-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit
Chhièn-ngim George 6-sṳ
Ki-ngim Charles 3-sṳ
Chhiòn-miàng
Elizabeth Alexandra Mary
Vòng-sit Windsor
Â-pâ George 6-sṳ
Â-mê Elizabeth Bowes-Lyon
Chhut-se (1926-04-21)1926-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit
 Yîn-koet London Mayfair
Ko-sṳ̂n 2022-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit(2022-09-08) (96-se)
 Yîn-koet Aberdeenshire Balmoral Sàng
Chûng-kau Kî-tuk-kau