Kenya Khiung-fò-koet
Republic of Kenya
Jamhuri ya Kenya
Flag of Kenya.svg
Coat of arms of Kenya (Official).svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Kenya AU Africa.svg
Kenya ke só-chhai.
sú-tû Nairobi

Kenya Khiung-fò-koet (Swahili-ngî: Jamhuri ya Kenya, Yîn-ngî: Republic of Kenya) vi-yî Fî-chû tûng-phu, lâu Ethiopia, Somalia, Nàm Sudan, Tanzania, Uganda chiap-yòng. Chhièn Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi, 1963-ngièn 12-ngie̍t 12-ngit chhiùng Yîn-koet thu̍k-li̍p. Lièn-ha̍p-koet ngìn-kî shù (UNHABITAT) khi̍p Lièn-ha̍p-koet fàn-kin shù (UNEP) (Lièn-ha̍p-koet fàn-kin kûi-va̍k shù) Chúng-phu sat-tsì chhai Kenya sú-tû Nairobi.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá