Uganda Khiung-fò-koet
Republic of Uganda
Jamhuri ya Uganda
Flag of Uganda.svg
Coat of arms of Uganda.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Uganda (orthographic projection).svg
Uganda ke só-chhai.
sú-tû Kampala

Uganda Khiung-fò-koet (Swahili-ngî: Jamhuri ya Uganda, Yîn-ngî: Republic of Uganda) he Tûng-Fî ke nui-liu̍k koet-kâ. Uganda ya pûn chhṳ̂n-vì "Fî-chû mìn chû". Tûng-Fî khiung-thùng thí ke ńg-koet: Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi lâu Rwanda, yî 2010-ngièn kien-li̍p liáu thúng-yit ke kîn-chi sṳ-chhòng, pin chiông chhín li̍t yî 2015-ngièn ha̍p pin vì thúng-yit ke Lièn-pâng koet-kâ. Kâi Lièn-pâng chiông yúng-yû khiung-thùng ke Hièn-fap, Chúng-thúng, Ngi-fi lâu fo-pì.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá