Trinidad lâu Tobago

Trinidad kap Tobago Khiung-fò-koet
Republic of Trinidad and Tobago
Flag of Trinidad and Tobago.svg
Coat of Arms of Trinidad and Tobago.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Trinidad and Tobago (orthographic projection).svg
Trinidad lâu Tobago ke só-chhai.
sú-tû Port of Spain

Trinidad lâu Tobago (Yîn-ngî: Trinidad and Tobago) he Pet Mî-chû kip Nàm Mî-chû chṳ̂-kiên, chhai-yî Caribe-hói yî tûng chṳ̂ tó-koet, tûng-lìm Thai-sî-yòng. Trinidad lâu Tobago chhièn-sṳ̂n su̍k-yî hien-kîm Latvia ke Courlanders, Hò-làn, Fap-koet, Yîn-koet chhṳ̍t-mìn thi, hien-kîm he Yîn-lièn-pâng sṳ̀n-yèn chṳ̂-yit.