New Zealand
New Zealand
Aotearoa
Flag of New Zealand.svg
Coat of arms of New Zealand.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
NZL orthographic NaturalEarth.svg
New Zealand ke só-chhai.
sú-tû Wellington
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 268,021 km² sṳ-kie thi 75 miàng
ngìn-khiéu
liâng-thô-ngìn
Kîm-pi tân-vi New Zealand dollar
GDP (miàng-ngi sông ke) $206 billion (2018 ngièn)
GDP (PPP) $199 billion (2018 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) $41,616 (2018 ngièn)
phìn-kiûn GDP (PPP) $40,266 (2018 ngièn)
HDI 0.917 (2017 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho NZ
koet-chi khî-khî suk-siá .nz
koet-chi thien-fa khî-ho +64

New Zealand, he Thai-phìn-yòng sî-nàm-phu yit-chak tó-koet. New Zealand ke lióng-ke chú-yeu hói-tó yù Cook hói-kak lì, pin lâu Au-chû siong-khî thai-yok yit-chhiên liuk-pak kûng-lî. Chhai kí ke nàm-phu chhiu-he Nàm-khi̍t-chû, pet-phu chet lâu Fiji khi̍p Tonga lióng-ke tó-koet kak-hói siong-mong.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá