Guyana Ha̍p-chok Khiung-fò-koet
Co-operative Republic of Guyana
Flag of Guyana.svg
Coat of Arms of Guyana.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:"One people, one nation, one destiny"
koet-kô: "Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains"
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Guyana in its region.svg
Guyana ke só-chhai.
sú-tû Georgetown
Chui-thai sàng-sṳ Georgetown
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 214,970 km² sṳ-kie thi 84 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 751,000 ngìn , sṳ-kie thi 162 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 3.5 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 217 miàng
mìn-chhu̍k Guyana-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .gy
koet-chi thien-fa khî-ho +592

Guyana he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯