Khôi-khí chú sién-tân
Sri Lanka
'
Flag of Sri Lanka.svg Emblem of Sri Lanka.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Sri Lanka mû-tshîn
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationSriLanka.png
sú-tû Sri Jayawardenepura Kotte
Chui-thai sàng-sṳ Colombo
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Sṳ̂-lî-làn-khà-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yit-yen-tsṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .lk
koet-chi thien-fa khî-ho +77

Sri Lanka he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá