Khôi-khí chú sién-tân
Malta
'
Flag of Malta.svg Coat of arms of Malta.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: L-Innu Malti
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU location MLT.png
sú-tû Valletta
Chui-thai sàng-sṳ Birkirkara
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Malta-ngî, Yîn-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Malta-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mt
koet-chi thien-fa khî-ho +356

Malta he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá