Elizabeth 2-sṳ

Elizabeth 2-sṳ (Yîn-ngî: Elizabeth II, 1926-ngièn  4-ngie̍t 21-ngit  –  ) he Yîn-koet ńg-vòng, Yîn-lièn-pâng khi̍p sṳ̍p-ńg-ke sṳ̀n-yen-koet ke koet-kâ ngièn-sú, thùng-sṳ̀ ya-he Yîn-koet koet-kau ke chui-kô sú-liâng. 1952-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit tên-kî, he muk-chhièn chhai-sṳ ke chhai-vi sṳ̀-kiên thi-ngi chhòng-ke kuet-kâ ngièn-sú, thùng-sṳ̀ ya-he Yîn-koet chhai-vi sṳ̀-kiên thi-sâm chhòng-ke kiûn-chú.

Elizabeth 2-sṳ
Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg
Yîn-koet ke Elizabeth 2-sṳ
Yîn-koet lâu Yîn-lièn-pâng koet-vòng

Kâ-nâ-thai 1952–hien-ha
Au-chû 1952–hien-ha
New Zealand 1952–hien-ha
Pakistan 1952–1956
Nàm-fî 1952–1961
Ceylon 1952–1972
Ghana 1957–1960
Nigeria 1960–1963
Sierra Leone 1961–1971
Tanganyika 1961–1962
Jamaica 1962–hien-ha
Trinidad lâu Tobago 1962–1976
Uganda 1962–1963
Kenya 1963–1964
Malawi 1964–1966
Malta 1964–1974
Gambia 1965–1970
Guyana 1966–1970
Barbados 1966–2021
Mauritius 1968–1992
Fiji 1970–1987
Bahamas 1973–hien-ha
Grenada 1974–hien-ha
Papua New Guinea 1975–hien-ha
Solomon Khiùn-tó 1978–hien-ha
Tuvalu 1978–hien-ha
Saint Lucia 1979–hien-ha
1979–taⁿ
Belize 1981–hien-ha
Antigua lâu Barbuda 1981–hien-ha
Saint Kitts lâu Nevis 1983–hien-ha
Chhai-vi 1952-ngièn 2-ngie̍t 6-ngit – hien-ha
Kâ-mén 1953-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit
Chhièn-ngim George 6-sṳ
Chhiòn-miàng
Elizabeth Alexandra Mary
Vòng-sit Windsor
Â-pâ George 6-sṳ
Â-mê Elizabeth Bowes-Lyon
Chhut-se (1926-04-21) 1926-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit (96-se)
 Yîn-koet London Mayfair
Chûng-kau Kî-tuk-kau

Sâng-phìn編輯

Kâ-thìn編輯

Chú-siên編輯

Siông-kôan chok-phín編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯