Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

Liá-piên "Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華人民共和國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
中华人民共和国
Flag of the People's Republic of China.svg
National Emblem of the People's Republic of China.svg
koet-kô: Ngi-yúng-kiûn chin-hàng-chì
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
People's Republic of China (orthographic projection).svg
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke só-chhai.
sú-tû Pet-kîn-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Sông-hói-sṳ
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 9,706,961 km² sṳ-kie thi Sâm miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hon-ngî phû-thûng-fa
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 1,353,821,000 ngìn , sṳ-kie thi 1 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 139.6 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 81 miàng
mìn-chhu̍k Hòn-chhu̍k
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Ngìn-mìn-pi
GDP (miàng-ngi sông ke) 8.250 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .cn
koet-chi thien-fa khî-ho +86

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (中華人民共和國), kién-chhṳ̂n Chûng-koet (中國), he vi-yî Â-chû tûng-phu, Thai-phìn-yòng sî-ngan ke Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, sú-tû Pet-kîn, liâng-thú mien-chit yok 960 phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tân-yit-chṳ koet-kâ. Kî chui-chhû ke chûng-yông chṳn-fú -- chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú yî 1949-ngièn 10-ngie̍t 1-ngit siên-ko sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-koet fûn-vì 23 ke sèn, 5 ke chhṳ-chhṳ-khî, 4 ke chhṳ̍t-hot-sṳ lâu 2 ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî(Hiông-kóng, Àu-mûn kîn-kí yit-koet lióng-chhṳ sṳ̍t-hàng kô-thu chhṳ-chhṳ), kiûn chhṳ̍t-su̍k chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiam-ko 5 ke thi-lî sṳ̀-khî, yî Pet-kîn sṳ̀-kiên (UTC+8) vì phêu-chún sṳ̀-kiên.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô mìn-chhu̍k koet-kâ, koet-kâ ngin-thin ke mìn-chhu̍k yû 56 ke, khì-chûng Hon-chhu̍k cham 91.59%, khì-yì 55 ke he séu-su mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiung-yû 24 chúng mìn-chhu̍k vùn-sṳ, 80 chúng yî-song mìn-chhu̍k ngî-ngièn, só-yû mìn-chhu̍k ha̍p-chhṳ̂n Chûng-fà mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kûi-thin Hon-ngî phû-thûng-fa lâu kûi-fam kién-fa hon-sṳ vì kôn-fông ngî-ngièn vùn-sṳ. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô chûng-kau sin-ngióng koet-kâ, yû song-yi ngìn sin-ngióng Fu̍t-kau, Tho-kau, Kî-tuk-kau, Yî-sṳ̂-làn-kau tèn chûng-kau.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he koet-chi sa-fi ke chhung-yeu yit-yèn, he Lièn-ha̍p-koet Ôn-chhiòn lî-se-fi Sòng-ngim lî-se-koet, sṳ-kie thi-sâm thai kîn-chi-thí, yû sṳ-kie song hien-yi sṳ-pîn chui-tô ke kiûn-chhui, yúng-yû fu̍t-vú-hi, yû fat-sa ví-sên lâu chai-ngìn hòng-thiên ke nèn-li̍t.

Miàng-chhṳ̂n編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke kien-li̍p編輯

Sa-fi chú-ngi sṳ̀-thoi編輯

Kói-kiet Khôi-fong編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Chhṳ-yèn chṳ̂-ngièn編輯

Ngoi-kâu編輯

Kîn-chi編輯

Ngî-ngièn vùn-sṳ編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯