Chûng-koet Khiung-sán-tóng

Chûng-koet Khiung-sán-tóng (中國共產黨), kién-chhṳ̂n Chûng Khiung (中共), chhai Chûng-koet Thai-liu̍k ya cho-tet kién-chhṳ̂n Tóng (黨), he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet hien-chhai ke chṳp-chṳn-tóng, ya he vì-yit ha̍p-fap ke chṳp-chṳn-tóng. Liá-ke chṳn-tóng sin-ngióng sa-fi-chú-gi lâu khiung-sán-chú-gi.

Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke tóng-fui