Lièn-ha̍p-koet (聯合國) he yit-ke yù chú-khièn koet-kâ chû-sṳ̀n ke koet-chi chû-chṳt. Sṳ-kie song chhie̍t thai tô-su koet-kâ tû-he Lièn-ha̍p-koet ke sṳ̀n-yèn-koet. 1945-ngièn liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-liuk ngit, ńg-sṳ̍p-yit ke chhong-sṳ́ fi-yèn koet-chûng ke ńg-sṳ̍p ke chhôi Mî-koet California San Francisco chhiâm-yok. 2008-ngièn vì-tsṳ́ Lièn-ha̍p-koet khiung-yû yit-pak kiú-sṳ̍p-ngi ke sṳ̀n-yèn-koet.