Si̍p Khiûn-phìn (習近平, 1953-ngièn 6-ngie̍t 15-ngit –  ), chhut-sên yî Pet-kîn-sṳ, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet thi-ńg-thoi chui-kô liâng-thô-ngìn, Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi-sṳ̍p-pat kài Tûng-ông Ve-yèn-fi Chúng-sû-ki, Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi chú-sit, Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vú Ve-yèn-fi ve-yèn, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chú-sit, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Chú-sit.

Si̍p Khiûn-phìn

Sên-phìnPhiên-siá

Chó-ngièn Kîn-li̍tPhiên-siá

Chin-ngi̍p Tûng-ôngPhiên-siá

Thi-ńg-thoi chui-kô liâng-thô-ngìnPhiên-siá

Ngoi-kâuPhiên-siá

 
Si̍p Khiûn-phìn yî 2008-ngièn fóng-mun Pa̍k-kiûng lâu sṳ̀-ngim Mî-koet Chúng-thúng George W. Bush vok-sú.

Kâ-thìnPhiên-siá

Chok-phínPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá