Sî-pân-ngà

Liá-piên "Sî-pân-ngà" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西班牙" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Sî-pân-ngà Vòng-koet
Reino de España
Flag of Spain.svg
Escudo de España.svg
koet-kô: Plus Ultra (thûng-hiong kien yén-fông)
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Spain.svg
Sî-pân-ngà ke só-chhai.
sú-tû Madrid
Chui-thai sàng-sṳ Madrid
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 504,030- km² sṳ-kie thi 51 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Sî-pân-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 47,021,031 ngìn , sṳ-kie thi 32 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 93 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 106 miàng
mìn-chhu̍k Sî-pân-ngà-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ siong-chṳ̂n Koet-fâ: hiông-sa̍k-chuk, pak-ha̍p-fâ-sṳ
koet-chi khî-khî suk-siá .es
koet-chi thien-fa khî-ho +34

Sî-pân-ngà(西班牙, Sî-pân-ngà-ngî España) he yit-ke su̍k-yî Êu-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, lâu Phù-thò-ngà thùng-chhu chhai Iberia Pan-tó, tûng-pet-phu lâu Fap-koet chiap-khiun. Kí ke liâng-thú hàn pâu-hàm Thi-chûng-hói chûng ke Balearic khiùn-tó, Thai-sî-yòng ke Canary khiùn-tó, yî-khi̍p chhai Fî-chû ke Ceuta lâu Melilla.

Li̍t-sṳ́編輯

Chú Thiàu-muk: Sî-pân-ngà Ti-koet

Sî-pân-ngà yúng-yû yû-kiú ke Li̍t-sṳ́. Chhièn 9 Sṳ-ki chó-yu Phoenicia-ngìn, Hî-lia̍p-ngìn, Carthage-ngìn yî-khi̍p Celt-ngìn khôi-sṳ́ chin-ngi̍p Iberia Pan-tó. Sùi-heu to-liáu chhièn 218-ngièn, Lò-mâ-ngìn khôi-sṳ́ cham-liâng Iberia Pan-tó. Lò-mâ-ngìn ke ngi̍p-chhîm tui hien-thoi Sî-pân-ngà ke ngî-ngièn, Chûng-kau lâu fap-li̍t sán-sên liáu chhṳ̂m-yén ke yáng-hióng. Chhièn 4 sṳ-ki, German phu-lo̍k ngi̍p-chhîm. 5 sṳ-ki, Sî-pân-ngà phî Visigoth-ngìn chṳ̂n-fu̍k, sùi-heu chhai 711-ngièn, Yî-sṳ̂-làn ke pet-fî-ngìn ngi̍p-chhîm Sî-pân-ngà, Sî-pân-ngà-ngìn khôi-sṳ́ liáu tak-chhui ngi̍p-chhîm chá ke chan-chên. Liá-chhòng chan-chên chhṳ̀-siu̍k to 1492-ngièn. Chhai 1512-ngièn, Sî-pân-ngà vàn-sṳ̀n thúng-yit liáu.

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Spain siông-koân ke tóng-on.