Sî-pân-ngà Ti-koet (Sî-pân-ngà-ngî: Imperio Español) he sṳ-kie sông thi-yit phî chṳ̂n-chṳn yi-ngi sông ke chhiòn-khiù ti-koet lâu chhṳ̍t-mìn ti-koet chṳ̂-yit, ya-he sṳ-kie li̍t-sṳ́ sông chui-thai ke ti-koet chṳ̂-yit. 16 Sṳ-ki chûng, Sî-pân-ngà lâu Phù-thò-ngà he Êu-chû fàn-khiù thâm-hiám lâu chhṳ̍t-mìn khok-chông ke siên-fûng, pin-chhai kok thai hói-yòng khôi-chak mo-yi lu-sien, sṳ́-tet mo-yi fàn-yùng, lu-sien chhiùng Sî-pân-ngà vàng-khiam Thai-sî-yòng to Mî-chû, chhiùng Me̍t-sî-kô vàng-khiam Thai-phìn-yòng, kîn-ko Fî-li̍t-pîn Tûng-Â. Sî-pân-ngà chṳ̂n-fu̍k-chá fí-me̍t Aztec, Inca Ti-koet lâu Maya vùn-mìn, pin tui Nàm-pet Mî-chû thai-phién liâng-thú yúng-yû siên-chhṳ̂n. Sî-pân-ngà chhai 16 chṳ 17 Sṳ-ki kiên kîn-li̍t khì vùn-fa vòng-kîm ngièn-thoi.

Sî-pân-ngà Ti-koet.