Phù-thò-ngà Khiung-fò-koet
República Portuguesa
Flag of Portugal.svg
Coat of arms of Portugal.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: A Portuguesa
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Portugal with islands circled.svg
Phù-thò-ngà ke só-chhai.
sú-tû Lisbon
Chui-thai sàng-sṳ Lisbon
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 92,345 km² sṳ-kie thi 110 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Phù-thò-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 10,848,692 ngìn , sṳ-kie thi 75 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 114 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 87 miàng
mìn-chhu̍k Phù-thò-ngà-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .pt
koet-chi thien-fa khî-ho +351

Phù-thò-ngà (葡萄牙) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá