Sên-khiù-ngî

Lingwa de Planeta

Koet-kâ:
Sṳ́-yung ngìn-su: 50
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 -

Sên-khiù-ngî (Lingwa de Planeta) he yit-chúng koet-chi kien-chho phú-chhu ngî-ngièn, khôi-fat yî 2006-ngièn chhai Ngò-lò-sṳ̂ Sankt-Peterburg yù Dmitri Ivanov chok-vì hong-muk fu-chit-ngìn. Kâi ngî-ngièn ke kî-pún pán-pún he 2010-ngièn chhut-pán. Sên-khiù-ngî tân-sṳ he kî-yî chui kóng-fàm sṳ́ -yung ke ngî-ngièn sṳ-kie, pâu-koat Â-lâ-pak-ngî, Hon-ngî, Fap-ngî, Tet-ngî, Hindi-ngî, Pô-sṳ̂-ngî, Phù-thò-ngà-ngî, Ngò-ngî lâu Sî-pân-ngà-ngî.