Khôi-khí chú sién-tân
Ngò-lò-sṳ̂
'
Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng-siung
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Russia 87.74494E 66.20034N.jpg
sú-tû Mo̍k-sṳ̂-khô
Chui-thai sàng-sṳ Mo̍k-sṳ̂-khô
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ngò-lò-sṳ̂-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Ngò-lò-sṳ̂-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ru
koet-chi thien-fa khî-ho +7

Ngò-lò-sṳ̂ (俄羅斯), fe̍t-chá ham-cho Lu-sî-â (露西亞), he sṳ-kie song mien-chit chui-thai ke koet-kâ, khiam-ko Êu-chû lâu Â-chû lióng-chak chû. Ngò-lò-sṳ̂ he G8 sṳ̀n-yèn-koet chṳ̂-yit.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá

Ngoi-kâuPhiên-siá