Pô-sṳ̂-ngî

Pô-sṳ̂-ngî(Fârsi)su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k, he yit-chúng chhai Iran, Afghanistan lâu Tajikistan tén koet-kâ sṳ́-yung ke khí-yû yû-kiú chhòn-thúng ke ngî-ngièn. Pô-sṳ̂-ngî yung Pô-sṳ̂ Â-lâ-pak Sṳ-mû piang-siá .

Pô-sṳ̂-ngî.

Li̍t-sṳ́編輯

Chú Thiàu-muk: Pô-sṳ̂ Ti-koet

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Li-é編輯

Iran Pô-sṳ̂-ngî UniPers (Koet-chi Pô-sṳ̂ Sṳ-mû) Ironik IPA Tajik Pô-sṳ̂-ngî Yîn-ngî fân-yi̍t
همهٔ افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و حیثیت و حقوقشان با هم برابر است، همهٔ‌شان اندیشه و وجدان دارند و باید در برابر یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. Hameye afrâde bašar âzâd be donyâ miâyando heysiyato hoquqešan bâ ham barâbar ast, hame andiševo vejdân dârando bâyad dar barâbare yekdigar bâ ruhe barâdari raftâr konand. hama-ye afrod-e bacar ozod be dunyo mi-oyand u haysiyat u huqwq-econ bo ham barobar ast, Hama-yecon andica u vejdon dorand u boyad dar barobar-e yakdigar bo rwh-e barodari raftor kunand [hæmeje æfrɒd bæʃær ɒzɒd be donjɒ miɒjænd o hejsijæt o hoɢuɢ ʃɒn bɒ hæm bærɒbær æst hæme ʃɒn ændiʃe o vedʒdɒn dɒrænd o bɒjæd dær bærɒbære jekdiɡær bɒ ruhe bærɒdæri ræftɒr konænd] Тамоми одамон озод ба дунё меоянд ва аз лиҳози манзилату ҳуқуқ бо ҳам баробаранд. Ҳама соҳиби ақлу виҷдонанд, бояд нисбат ба якдигар бародарвор муносабат намоянд. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Vùn-fap編輯

Kî-pún Chhṳ̀-ki編輯

Sṳ-mû péu編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pô-sṳ̂-ngî Wikipedia