Emilia-Romagna

Emilia-Romagna (Yi-thai-li-ngî: Emilia-Romagna fat-yîm:[eˈmiːlja roˈmaɲɲa], Emilian-Romagnol-ngî : Emélia-Rumâgna) he vi-yî Yi-thai-li pet-phu ke Thai-khî, yù Li̍t-sṳ́ sông ke lióng-ke Thai-khî Emilia fò Romagna chû-sṳ̀n. Hot-khî hìn-chhong yì Sâm-kok-hìn, tûng-lìm Adriatic-hói, pet kie kak Po Hò lâu Lombardia Thai-khî fò Veneto Thai-khî phî-lìn, sî-lìm PiemonteLiguria Thai-khî, Toscana Thai-khî, Marche Thai-khî fò San Marino Khiung-fò-koet vi-yî khì nàm-phu. Kâi khî ngìn-khiéu yok 4 pak van, ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 180 ngìn /phìn-fông kûng-lî. Emilia-Romagna he Yi-thai-li chui fat-tha̍t ke Thai-khî chṳ̂-yit, yi̍t he Yi-thai-li chho̍k-miàng ke mî-sṳ̍t thiên thòng.

Emilia-Romagna.
Emilia-Romagna.
Emilia-Romagna.

Thai-khî Sú-fú Bologna, he Yi-thai-li chhùng-yeu ke Li̍t-sṳ́ vùn-fa-miàng sàng. Khì-thâ sàng-sṳ yû: Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Rimini, Ferrara, Ravenna tén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯