Veneto (Yi-thai-li-ngî: Veneto), he Yi-thai-li tûng-pet-phu ke yit-ke chṳn khî, khì piên-kie lâu Lombardia, Trentino-Alto Adige, O-thi-li lâu Emilia-Romagna chiap-yòng, chhai Alpes sânAdriatic-hói chṳ̂-kiên. Kon chhôn Po Hò, Adige-hò, Brenta-hòPiave-hò.

Veneto.
Veneto.
Veneto.
Veneto.

Sú-fú he Venezia, khì-thâ ke chhùng-yeu sàng-sṳ pâu-koat Verona, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo lâu Vicenza.

Veneto yúng-yû fûng-fu ke ngi-su̍t fò vùn-fa. Khí-yû Li̍t-sṳ́ ka-chhṳ̍t ke kien-chuk pâu-koat thu̍k thi ke Venezia kien-chuk-vu̍t khi̍p khiâu-liông, yî-khi̍p put-séu Palladio sṳt kien-chuk ke phe̍t shú. Verona kin-kî-chhòng he yit-ke Kú Lò-mâ ke Yèn-hìn kin-kî-chhòng, chhòn-thúng sông chôn yên kô khia̍k. Abano Terme ke thermal baths yi̍t he yit-ke kín tiám.

Lî-yû sṳn thi yû Jesolo, Cortina d'Ampezzo, Garda-fù.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá