Alberta-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Alberta)
Alberta-sén
Flag of Alberta.svg Shield of Alberta.svg
SAIT Heart Building 2.jpg
Alberta in Canada.svg
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai Flag of Canada.svg
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: Alberta-sén
Mien-chit: 661,848 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 3,645,257 (2011-ngièn)
Me̍t-thu: 5.69 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$295.276 billion
Phìn-kiûn: C$78,154
Sṳ̀-khî: CET (UTC-6)

Alberta he Kâ-nâ-thai yit-kip hàng-chṳn-khî, sú-fú sat-yî Calgary. Saskatchewan yî 1730 ngièn-thoi sṳ̀n-li̍p, lâu kak-lìn ke Saskatchewan khi̍p Manitoba-sén ha̍p-chhṳ̂n-cho chhó-ngièn sâm-sén. Alberta-sén he Kâ-nâ-thai kîn-chi chui fat-tha̍t chṳ̂-thi, chú-yeu yù lìm-ngia̍p, sa̍k-yù lâu thiên-yèn-hi sán-ngia̍p só tai-thûng. 2011-ngièn chhiòn-sén ngìn-kiûn pún-thi sên-sán chúng-chhṳ̍t he $78,154 Kâ-nâ-thai fo-pì.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alberta-sén siông-koân ke tóng-on.