Sa̍k-yù (石油, Yîn-ngî: Petroleum), he yit-chúng tsam-tshiû ke, chhṳ̂m hot-set Yi̍t-thí. Sông-chhèn phu-fun thi-khî yû sa̍k-yù tú-chhùn. Kì yù m̀-thùng ke Thàn-khîn Fa-ha̍p-vu̍t fun-ha̍p chû-sṳ̀n, khì chú-yeu chû-sṳ̀n sṳ̀n-fun he vàn-thâng, chṳ̂-ngoi sa̍k-yù chûng hàn-yû hàm Liù-vòng, Yòng, Tham, Lìn, Fàm tén ngièn-su. M̀-ko m̀-thùng ke yù-thièn ke sa̍k-yù sṳ̀n-fun lâu ngoi-mau cho-tet khî-fûn chṳ̂n-thai. Sa̍k-yù chú-yeu pûn yung-lói chok-vì Yên-yù lâu Khì-yù, Yên-liau lâu Khì-yù chû-sṳ̀n muk-chhièn sṳ-kie sông chui chhung-yeu ke yit-chhṳ nèn-ngièn chṳ̂-yit. Sa̍k-yù ya-he fa-hok kûng-ngia̍p-phín li-yì yùng-yi̍t, fa-phì, sat-chhùng-chì lâu Sṳ̀-liau tén ke ngièn-liau. Kîm-ha 88% khôi-chhái ke sa̍k-yù pûn yung-chok Yên-liau, khì-thâ ke 12%chok-vi fa-hok kûng-ngia̍p ke ngièn-liau.

Sa̍k-yù khôi-chhái koet-kâ
Yù-chiáng.