Yamaguchi-yen (Ngit-pún-ngî: 山口県 (Sân-khiéu-yen)/ やまぐちけん?) he Ngi̍t-pún Chūgoku Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-chit 6112.24 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,471,570-ngìn.

Yamaguchi-yen
山口県
—  Yen  —
Ngi̍t-pún-ngî chón-siá
 - Ngi̍t-pún-ngî 山口県
 - Kana やまぐちけん
 - Lò-mâ-sṳ Yamaguchi-ken
Yamaguchi-yen ke khì-é
Khì-é
Official logo of Yamaguchi-yen
Yen-chông
Location of
Koet-kâ  Ngi̍t-pún
Thi-fông Chūgoku
Sú-fú Yamaguchi
Mien-chit
 - Só-yû 6,112.30 km2
Ngìn-khiéu (February 1, 2018)
 - Só-yû 1,377,631 ngìn
 - Me̍t-thu 225.4/km2
Mióng-cham www.pref.yamaguchi.lg.jp/foreign/english/index.html

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá