Chūgoku Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中国地方 (Chûng-koet Thi-fông)/ ちゅうごくちほう Chūgoku Chihō?) he Ngit-pún Honshū sî-phu ke San'yōdō, San'indō lióng-chak thi-khî ke ha̍p-chhṳ̂n, pâu-hàm Tottori-yen, Shimane-yen, Okayama-yen, Hiroshima-yen, Yamaguchi-yen tén 5-ke yen; mien-chit vì 31,917.37 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 771.8 van ngìn

Chūgoku Thi-fông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯