Chūgoku Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中国地方 (Chûng-koet Thi-fông)/ ちゅうごくちほう Chūgoku Chihō?) he Ngit-pún Honshū sî-phu ke San'yōdō, San'indō lióng-chak thi-khî ke ha̍p-chhṳ̂n, pâu-hàm Tottori-yen, Shimane-yen, Okayama-yen, Hiroshima-yen, Yamaguchi-yen tén 5-ke yen; mien-chit vì 31,917.37 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 771.8 van ngìn

Chūgoku Thi-fông

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap 編輯