O-thi-li Khiung-fò-koet
Republik Österreich
Flag of Austria.svg
Austria Bundesadler.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Sân-ke thú-thi, Hò-ke thú-thi.
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Austria.svg
O-thi-li ke só-chhai.
sú-tû Wien
Chui-thai sàng-sṳ Wien
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 83,871 km² sṳ-kie thi 115 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Tet-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 8,292,322 ngìn , sṳ-kie thi 92 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 99 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 99 miàng
mìn-chhu̍k O-thi-li-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .at
koet-chi thien-fa khî-ho +43

O-thi-li (奧地利) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯