Trentino-Alto Adige (Yi-thai-li-ngî: Trentino-Alto Adige fat-yîm:[trenˈtiːno ˈalto ˈaːdidʒe]; Tet-ngî: Trentino-Südtirol;[1]) he Yi-thai-li pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Chhṳ-chhṳ-khî yù lióng-ke fûn-khî chû-sṳ̀n, fûn-phe̍t he tô-sú ngìn sot Yi-thai-li-ngî ke Trento-sén khi̍p tô-sú ngìn sot Tet-ngî ke Bolzano-sén. Kâi khî chhai chhṳ̍t chṳ 1919-ngièn pûn Yi-thai-li thûn pìn chhièn he O-thi-li Hiûng-ngà-li Ti-koet ke yit phu-fûn. Chhai 1919-ngièn chṳ 1947-ngièn kiên kâi khî pûn chhṳ̂n-vì Venezia Tridentina.

Trentino-Alto Adige.
Flag of Trentino-South Tyrol.svg
Trentino-Alto Adige.
Trentino-Alto Adige.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

  1. "Trentino-Alto Adige/Südtirol Region". Official website of the Trentino-Alto Adige/Südtirol Region. 2009. 20 February 2009 chhà-khon.