Ukraina
Україна
Flag of Ukraine.svg
Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
koet-kô: Ще не вмерла України ні слава, ні воля
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Europe-Ukraine (disputed territory).svg
Ukraina ke só-chhai.
sú-tû Kiev
Chui-thai sàng-sṳ Kiev
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 603,628 km² sṳ-kie thi 44 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ukraina-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 46,490,400 ngìn , sṳ-kie thi 27 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 78 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 115 miàng
mìn-chhu̍k Ukraina-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ua
koet-chi thien-fa khî-ho +380

Ukraina he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯