Belarus-ngî

Belarus-ngî (беларуская мова) he Belarus ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. He Slav Ngî-chhu̍k Tûng Slav Ngî-kî ke ngî-ngièn, yîm-yùn, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi chiap-khiûn Ukraina-ngî.

Belarus-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Belarus-ngî Wikipedia