Belarus-ngî (беларуская мова) he Belarus ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. He Slav Ngî-chhu̍k Tûng Slav Ngî-kî ke ngî-ngièn, yîm-yùn, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi chiap-khiûn Ukraina-ngî.

Belarus-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Belarus-ngî Wikipedia