Yiddish-ngî ( ייִדיש) su̍k-yî German Ngî-chhu̍k. Chhiòn-khiù thai-yok yû sâm-pak-van ngìn chhai sṳ́-yung, thai-phu-fûn ke sṳ́-yung-chá he Yù-thai-ngìn, yì chhiâ khì-chûng chú-yeu he Ashkenazi Yù-thai-ngìn chhai chhâu-yung chhṳ́ ngî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yiddish-ngî Wikipedia