Yiddish-ngî ( ייִדיש) su̍k-yî German Ngî-chhu̍k. Chhiòn-khiù thai-yok yû sâm-pak-van ngìn chhai sṳ́-yung, thai-phu-fûn ke sṳ́-yung-chá he Yù-thai-ngìn, yì chhiâ khì-chûng chú-yeu he Ashkenazi Yù-thai-ngìn chhai chhâu-yung chhṳ́ ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yiddish-ngî Wikipedia