Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thòi-vân Ngièn-tshu-mìn)

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn (臺灣原住民) chhai Ngi̍t-pún sṳ̀-thoi pûn hêm cho Kô-sân-chhu̍k (高山族), he chṳ́ hon-ngìn yì-chón thòi-vân chhièn chui-chó lòi-to thòi-vân ke chhu̍k-khiùn, Ngièn-chhu-mìn.

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Yí-kîn sṳ̀n-ngin ke chhu̍k-khiùn

phiên-siá
Chhu̍k-miàng Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn Ngìn-khiéu
Amis-chhu̍k Amis-ngî 183,799
Phài-vân-chhu̍k Phài-vân-ngî 88,323
Atayal-chhu̍k Atayal-ngî 80,061
Bunun-chhu̍k Bunun-ngî 51,447
Rukai-chhu̍k Rukai-ngî 11,911
Puyuma-chhu̍k Puyuma-ngî 11,850
Tsou-chhu̍k Tsou-ngî 6,733
Saisiyat-chhu̍k Saisiyat-ngî 5,900
Tao-chhu̍k Tao-ngî 3,748
Thao-chhu̍k Thao-ngî 693
Kavalan-chhu̍k Kavalan-ngî 1,218
Truku-chhu̍k Truku-ngî 25,857
Sakizaya-chhu̍k Sakizaya-ngî 442
Seediq-chhu̍k Seediq-ngî 6,606