Paiwan-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎. Muk-chhièn kî-chhu chhai hói-pha̍t 1,000 kûng-chhak yî-hâ ke sân-khî. Yî Thòi-vân nàm-phu vì fa̍t-thûng khî-vet, fûn-pu pet-hí Sâm-thi-mùn-hiông, nàm tha̍t Phîn-tûng-yen Hèn-chhûn-chṳ́n, tûng-to Thòi-tûng-yen Thai-mà-lî-hiông yî nàm hói-ngan. Pâu-koat Phîn-tûng-yen, Thòi-tûng-yen kin-nui, 2016-ngièn 5-ngie̍t ngìn-khiéu vì 98,155-ngìn, vì Thòi-vân thi-ngi thai Ngièn-chhu-mìn chhu̍k.

Paiwan-chhu̍k

Kién kie phiên-siá

==Fûn-pu

Vùn-fa phiên-siá

Thúng-kie phiên-siá

Tî-miàng ngìn-vu̍t phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá