Rukai-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Thòi-tûng-yen, Kô-hiùng-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok yit-van yì-ngìn.

Rukai-chhu̍k