Puyuma-ngî

Puyuma

Koet-kâ: Thòi-vàn
Thi-khî: Fâ-lièn-yen khi̍p Thòi-tûng-yen
Sṳ́-yung ngìn-su: 8,000
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Polynesia Ngî-tshu̍k
Puyuma-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 pyu


Puyuma-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá