Saisiyat-chhu̍k he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Mèu-li̍t-yen, Sîn-tsuk-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.

Saisiyat-chhu̍k