Bunun-chhu̍k he Thòi-vàn Bunun chhu̍k-ngìn só sṳ́-yung ke ngî-ngièn, Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn tsṳ̂ yit-tsúng, su̍k-yî Nàm-tó ngî-ne ke ngî-khiùn.

Bunun-chhu̍k