Amis-ngî

Pangcah

Koet-kâ: Thòi-vàn
Thi-khî: Fâ-lièn-yen khi̍p Thòi-tûng-yen
Sṳ́-yung ngìn-su: 138,000
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k
Amis-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 map
ISO 639-3 ami

Amis-ngî (Amis) fe̍t Pangcah-ngî (Pangcah) he Nàm-tó Ngî-hì ke yit-chúng, yung Là-tên vùn-sṳ sû-siá, vì Thòi-vân Amis-chhu̍k ke mìn-chhu̍k ngî-ngièn, he muk-chhièn Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn tông-chûng sṳ́-yung ngìn-sú chui-tô ke ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Amis-ngî Wikipedia